ارتباط با ما

شماره تماسها: (0789455060)-(0799252552)

آدرس دفترمركزي: ولايت هرات،جاده بانك خون،فلكه 29حمل سمت شرق پاساژ نگين 29حمل.

آدرس فابريكه: ولايت هرات: شهرك صنعتي، فازاول، سنبل3، نمبر219.

Email : bakhtar.faizi@gmail.com

Websit:-www.Bakhtarfaizi.liberty.af


در صورت لزوم شما میتوانید از قسمت ذیل با ما در ارتباط شوید